مغز ران مرغ 1200 گرم ممتاز
0 %

مغز ران مرغ 1200 گرم ممتاز

992 بازدید

1200 گرم
تاریخ روز
کاملا تازه

تخفیف ندارد

66,000 تومان